pieniadz.pl

Cash Flow SA
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy

13-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-13
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku otrzymał pisemną informację sporządzoną datowaną na dzień 11 kwietnia 2016 roku, od Tradefina SA, dotyczącą zmiany ilości głosów oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia

"
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa"_ informujemy, że na skutek utworzenia nowych akcji spółki serii E w dniu 5 kwietnia 2016 roku, zmianie uległa ilość głosów posiadanych przez nas oraz udział w kapitale zakładowym.Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego nie posiadaliśmy żadnych akcji w kapitale zakładowym emitenta.

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego posiadamy łącznie 15.000.000 _słownie: piętnaście milionów_ sztuk akcji, co stanowi 64,75 % _słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 15.000.000 _słownie: piętnaście milionów_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,75 % _słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100_ głosów na tym zgromadzeniu. Wszystkie posiadane akcje stanowią akcje serii E na okaziciela.

W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy nie zamierzamy nabywać akcji spółki ale zamierzamy zbywać akcje spółki.
W szczególności zamierzamy zbyć akcje spółki w okresie do 5 lipca 2016 roku celem obniżenia udziału w posiadanym kapitale zakładowym poniżej progu 33%.
"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm