pieniadz.pl

Bioton SA
Zmiana osoby zarządzającej Bioton S.A.

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zmiana osoby zarządzającej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. _"Spółka"_ informuje, że na posiedzeniu w dniu 03.10.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – pana Jubo Liu – do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 04.01.2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że powyższa decyzja Rady Nadzorczej Spółki spowodowana była rezygnacją pana Marcina Dukaczewskiego, Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2016, z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Pan Marcin Dukaczewski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

Rada Nadzorcza podziękowała panu Marcinowi Dukaczewskiemu za pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, wysoko oceniając jego zaangażowanie i pracę na rzecz Spółki oraz życząc dalszych sukcesów w pełnieniu obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jubo Liu jest założycielem spółki Cogenes Biotechnology Incorporation _specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki in vitro_ i od sierpnia 2011 r. jej prezesem, jak również założycielem spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited _Hongkong_ i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd _Pekin_ _międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą_. Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym przedstawicielem w Chinach spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. _Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki_ _zajmującej się tworzeniem infrastruktury i planów inwestycyjnych w Chinach_. Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił funkcję osoby do kontaktu w zakresie badań klinicznych _Clinical Trial Liaison_ w amerykańskiej spółce Pharmaceuticals Inc. _Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki_ _prowadzącej działalność w zakresie badań klinicznych na świecie w Chinach_. Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. _działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych_. Był współzałożycielem JCS Biopolytech Incorporation _działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii_ i od lipca 2005 r. do stycznia 2007 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w tej spółce. Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. wprowadzaniu do obrotu i spraw rejestracyjnych Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał tytuł licencjata _bachelor’s degree_ farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang _od września 1992 r. do lipca 1997 r._ oraz doktora nauk farmaceutycznych _Ph.D._ na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto _od września 2002 r. do października 2006 r._ Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

Jednocześnie Spółka informuje, że działalność pana Jubo Liu wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Jubo Liu nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jubo Liu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm