pieniadz.pl

Bioton SA
Wykonanie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd.

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Wykonanie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 2016/44 z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz 2016/45 z dnia 30 września 2016 roku o:

1. zawarciu pomiędzy BIOTON S.A. _"Spółka"_ a Marvel Bioscience Limited z siedzibą na Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze _"MBS"_ umowy zobowiązującej obie strony do sprzedaży przez Spółkę na rzecz MBS w dniu 30 września 2016 roku za cenę 6.000.000 USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr _"SPV"_ _"Udziały"_, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited z siedzibą w Mumbaju, Indie _"Umowa"_ i następnie podjęciu negocjacji w sprawie wydłużenia terminu do wykonania Umowy;
2. zawarciu przez Spółkę porozumienia rozwiązującego umowy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2007 z dnia 04.10.2007 r., tj.:
a_ umowę inwestycyjną zawartą w dniu 03.10.2007 r. pomiędzy Spółką a MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas Investments Limited z siedzibą na Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze _"Marvel Overseas"_, na podstawie której Spółka nabyła 50 % udziałów SPV;
b_ umowę inwestycyjną zawartą w dniu 03.10.2007 r. pomiędzy Spółką a MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas, SPV, Marvel Life Sciences Limited z siedzibą w Uxbridge, Wielka Brytania _"Marvel UK"_, zgodnie z którą, niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę Marvel UK zgody Europejskiej Agencji ds. Leków _European Medicines Agency_ na dystrybucję rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej, SPV miała nabyć 100% udziałów w Marvel UK _umowa ta nigdy nie została wykonana_;
c_ umowę wspólników SPV zawartą w dniu 28.02.2008 r. pomiędzy Spółką a MBS oraz SPV.
3. zawarciu przez Spółkę z MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas, Marvel UK, SPV, Marvel Bioscience FZE z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie _"Marvel FZE"_ umowy, na podstawie której Spółka ma otrzymywać 50% zysków:
a_ uzyskanych przez Marvel UK lub Marvel FZE, między innymi ze sprzedaży rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej;
b_ uzyskanych przez SPV, między innymi ze sprzedaży rekombinowanych białek ludzkich.

Spółka informuje, iż w dniu 26 października 2016 roku zawarła z MBS aneks nr 1 do Umowy, w którym strony ustaliły termin podpisania dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności Udziałów na MBS na 26 października 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
a_ zgodnie z Umową, własność Udziałów zostanie przeniesiona na MBS po podpisaniu odpowiednich dokumentów przez Strony oraz uznaniu rachunku bankowego Spółki ceną za Udziały;
b_ w dniu 26 października 2016 roku nastąpiło podpisanie przez Spółkę i MBS dokumentacji niezbędnej do przeniesienia własności Udziałów na MBS;
c_ w dniu 27 października 2016 roku rachunek bankowy Spółki został uznany ceną za Udziały, tj. kwotą 6.000.000 USD; tym samym doszło do przeniesienia Udziałów na MBS; oraz
d_ w dniu 27 października 2016 roku weszły w życie umowy, o których mowa w punktach 2. i 3. powyżej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm