pieniadz.pl

Bioton SA
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd

30-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BIOTON S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 30.08.2016 r. Spółka zawarła z Marvel Bioscience Limited z siedzibą na Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze _"MBS"_ umowę zobowiązującą obie strony do sprzedaży przez Spółkę na rzecz MBS w dniu 30.09.2016 r., za cenę 6.000.000 USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr _"SPV"_, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited z siedzibą w Mumbai, Indie.

W tym samym dniu Spółka zawarła porozumienia rozwiązujące umowy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2007 z dnia 04.10.2007 r., tj.:

1. umowę inwestycyjną zawartą w dniu 03.10.2007 r. pomiędzy Spółką a MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas Investments Limited z siedzibą na Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze _"Marvel Overseas"_, na podstawie której Spółka nabyła 50% udziałów SPV. Zgodnie z postanowieniami porozumienia rozwiązującego, strony: _i_ uzgodniły, że pozostająca do zapłaty przez Spółkę część ceny nabycia udziałów SPV w kwocie 5.000.000 USD będzie spłacana na rzecz MBS zgodnie z postanowieniami Umowy o Podziale Zysków _jak zdefiniowano poniżej_, _ii_ potwierdziły zapłatę przez Spółkę pozostałej części ceny nabycia,

2. umowę inwestycyjną zawartą w dniu 03.10.2007 r. pomiędzy Spółką a MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas, SPV, Marvel Life Sciences Limited z siedzibą w Uxbridge, Wielka Brytania _"Marvel UK"_, zgodnie z którą, niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę Marvel UK zgody Europejskiej Agencji ds. Leków _European Medicines Agency_ na dystrybucję rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej, SPV miała nabyć 100% udziałów w Marvel UK _umowa ta nie została wykonana_,

jak również umowę wspólników SPV zawartą w dniu 28.02.2008 r. pomiędzy Spółką a MBS oraz SPV.

Ponadto, w tym samym dniu, Spółka zawarła z MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas, Marvel UK, SPV, Marvel Bioscience FZE z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie _"Marvel FZE"_ umowę, na podstawie której Spółka ma otrzymywać 50% zysków:

a_ uzyskanych przez Marvel UK lub Marvel FZE, między innymi ze sprzedaży rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku jej zarejestrowania na terytorium Unii Europejskiej,

b_ uzyskanych przez SPV, między innymi ze sprzedaży rekombinowanych białek ludzkich,

_"Umowa o Podziale Zysków"_.

Zgodnie z Umową o Podziale Zysków, przyznane Spółce zyski będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet spłaty zobowiązania Spółki wobec MBS, o którym mowa w pkt. 1_ powyżej. Umowa o Podziale Zysków została zawarta na 20 lat.

Zarówno Umowa o Podziale Zysków, jak i porozumienia o rozwiązaniu umów, o których mowa powyżej, wchodzą w życie z chwilą zbycia 50% udziałów SPV przez Spółkę na rzecz MBS lub na rzecz podmiotu wyznaczonego przez MBS.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2015, opublikowanym w dniu 29.04.2016 r. _"SSF Grupy Bioton"_, Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o sprzedaży udziałów SPV za cenę nie niższą niż 6 mln USD. W związku z powyższym w SSF Grupy Bioton został dokonany odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Grupy Kapitałowej MJ BIOTON Life Sciences Ltd do spodziewanej ceny sprzedaży, ujętej na dzień 31.12.2015 r. w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży Przewidywany wynik na ww. transakcji nie będzie miał wpływu na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w drugiej połowie 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm