pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Betacom SA (BCM)

Pełna nazwa BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA
Telefon (022) 53-39-888
Prezes Bartłomiej Antczak
Fax (022) 53-39-899
WWW www.betacom.com.pl
E-mail gpw@betacom.com.pl
ISIN PLBTCOM00016

Komunikaty spółki: Betacom SA (BCM)

2016-10-05 16:53 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA
2016-10-05 15:08 Wybór biegłego rewidenta
2016-09-19 14:37 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
2016-08-30 16:45 Decyzja o wypłacie dywidendy
2016-08-30 16:44 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016r.
2016-08-30 16:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-07-29 12:59 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.
2016-07-29 07:24 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-07-22 10:47 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wypłaty dywidendy
2016-07-01 16:36 Zawarcie znaczącej umowy
2016-06-20 07:39 Raport roczny SA-R 2015
2016-05-06 14:35 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2016r.
2016-05-06 13:14 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2016 roku
2016-05-04 14:01 Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku - korekta
2016-04-15 17:50 Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku
2016-04-06 10:49 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.
2016-02-12 06:31 SA-Q
2016-01-11 13:52 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-21 19:08 Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-18 15:35 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
2015-11-30 05:39 Raport półroczny SA-P 2015
2015-10-08 14:26 Wybór biegłego rewidenta
2015-10-08 14:23 : Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA
2015-09-30 15:03 Zawarcie znaczącej umowy
2015-09-23 11:48 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA
2015-09-22 19:30 Decyzja o wypłacie dywidendy
2015-09-22 19:26 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2015r.
2015-09-22 14:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 roku
2015-09-21 11:27 Powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję
2015-09-02 13:22 Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm