pieniadz.pl

Betacom SA
Decyzja o wypłacie dywidendy

30-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Decyzja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 30 sierpnia 2016 roku uchwałę Nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 do 31.03.2016.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 616 000,00 zł. _słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych_, wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,80 zł. _słownie: osiemdziesiąt groszy_.

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 września 2016 roku _dzień dywidendy, prawo do dywidendy_. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 września 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm