pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Termin debiutu Viatron SA (spółki zależnej BBI Zeneris SA) na NewConnect

12-08-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Termin debiutu Viatron SA (spółki zależnej BBI Zeneris SA) na NewConnect
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2013 z 11 lipca 2013 r. informuje, że zgodnie z uchwałą Nr 897/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki VIATRON S.A., termin debiutu akcji VIATRON S.A. na rynku NewConnect został ustalony na 14 sierpnia 2013 roku. Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane będą wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz serii B spółki VIATRON S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVTRON00010". Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIATRON" i oznaczeniem "VIA".
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm