pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BBI Zeneris NFI SA (BBZ)

Pełna nazwa SKYSTONE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADEREWSKIEGO 7 61-770 POZNAŃ
Telefon (061) 851-60-25
Prezes Piotr Kardach
Fax (061) 851-74-28
WWW www.bbizeneris.pl
E-mail info@bbizeneris.pl
ISIN PLNFI1000012

Komunikaty spółki: BBI Zeneris NFI SA (BBZ)

2013-10-31 13:45 Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A)
2013-10-29 17:04 Powołanie Prezesa Zarządu
2013-10-29 16:59 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2013-10-23 16:51 Rejestracja zmiany nazwy spółki BBI Zeneris S.A. na Skystone Capital S.A
2013-10-01 16:36 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
2013-09-19 17:32 Informacja o zmianie strategii inwestycyjnej
2013-09-12 19:27 Wpis hipoteki na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J
2013-09-04 12:35 Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)
2013-09-02 17:33 Rejestracja praw poboru akcji serii A1 w KDPW
2013-08-30 23:08 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-30 15:22 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-08-27 17:09 Otrzymanie odpisu wniosku o upadłość jednostki zależnej od Emitenta
2013-08-27 11:16 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J
2013-08-22 15:05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.
2013-08-22 14:44 Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2013 roku
2013-08-21 17:14 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.
2013-08-12 13:44 Termin debiutu Viatron SA (spółki zależnej BBI Zeneris SA) na NewConnect
2013-08-09 13:07 Dane o wynikach spółki zależnej Viatron S.A.
2013-08-07 16:56 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J
2013-08-06 16:13 Zmiana projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.
2013-07-26 12:48 Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)
2013-07-25 18:25 Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2013 roku
2013-07-25 18:14 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.
2013-07-25 17:56 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.
2013-07-23 16:35 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-07-16 18:18 Zakończenie subskrypcji obligacji serii J
2013-07-16 17:40 Niedojście do skutku emisji obligacji zamiennych serii I
2013-07-12 17:11 Rejestracja akcji serii E w KDPW
2013-07-11 16:25 Uchwała GPW - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
2013-07-11 14:26 Wprowadzenie akcji spółki zależnej na New Connect

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm