pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Rejestracja zmiany nazwy spółki BBI Zeneris S.A. na Skystone Capital S.A

23-10-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Rejestracja zmiany nazwy spółki BBI Zeneris S.A. na Skystone Capital S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skystone Capital S.A. (dawniej BBI Zeneris S.A., dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 października 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2013 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy z dawnej: BBI Zeneris S.A. na obecną: Skystone Capital S.A.
Zmiana nazwy nastąpiła na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z Art. 1 Statutu po zmianie, Spółka działa pod firmą: Skystone Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Skystone Capital S.A.
Zarząd Spółki wystąpi niezwłocznie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych Interesariuszy Spółki o uwzględnienie jej nowej nazwy.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm