pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ATM SA (ATM)

Pełna nazwa ATM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.GROCHOWSKA 21A 04-186 WARSZAWA
Telefon (022) 51-56-100
Prezes Sławomir Koszołko
Fax (22) 5156688
WWW www.atm.com.pl
E-mail sekretariat@atm.com.pl
ISIN PLATMSA00013

Komunikaty spółki: ATM SA (ATM)

2016-10-17 18:17 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-10-12 16:37 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-09-30 18:00 Raport półroczny P 2016
2016-09-23 15:48 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
2016-08-18 11:25 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-12 13:08 Zmiana daty publikacji raportu półrocznego ATM S.A. za 1. półrocze 2016 roku
2016-07-12 13:07 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-30 09:14 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
2016-06-28 15:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-06-28 15:12 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-06-07 17:52 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały do spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-06-07 10:25 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-06-03 09:38 Uzupełnienie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji
2016-06-02 16:45 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-06-02 14:15 Wybór Prezesa Rady Nadzorczej oraz zmiana Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ATM S.A.
2016-05-31 11:37 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2015
2016-05-30 12:05 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
2016-05-30 11:16 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-05-30 11:09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-05-30 07:11 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
2016-05-13 17:11 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-10 13:40 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
2016-05-05 16:29 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2016-05-04 14:52 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
2016-04-29 15:00 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
2016-04-29 14:21 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
2016-04-26 12:22 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
2016-04-25 14:57 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-04-25 14:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-04-20 17:29 Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariusza Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm