pieniadz.pl

ATM SA
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od MCI.PrivateVentures FIZ _dalej: "MCI PV FIZ"_.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodane zostały na wniosek MCI PV FIZ punkty 6. i 7.: "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej." oraz "Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.".

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się również zawarte w ww. wniosku projekty uchwał.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm