pieniadz.pl

Asseco Slovakia a.s.
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

28-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
data przekazania: 2016-10-28
ASSECO CENTRAL EUROPE a.s.
_pełna nazwa emitenta_
ASSECO CENTRAL EUROPE Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
821-09 Bratislava
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trencianska 56/A
_ulica_ _numer_
+421 220 838 400 +421 220 838 444
_telefon_ _fax_
investor@asseco-ce.com www.asseco-ce.com
_e-mail_ _www_
. .
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
THE ASSECO CENTRAL EUROPE GROUP - SELECTED FINANCIAL DATA
I. Sales revenues 485,419 391,965 111,111 94,256
II. Operating profit _loss_ 40,407 37,905 9,249 9,115
III. Pre-tax profit _loss_ 40,809 38,267 9,341 9,202
IV. Net profit for the reporting period attributable to Shareholders of the Parent Company 31,499 28,968 7,210 6,966
V. Net cash provided by _used in_ operating activities _2,538_ 18,281 _577_ 4,396
VI. Net cash provided by _used in_ investing activities _26,842_ _6,412_ _6,148_ _1,542_
VII. Net cash provided by _used in_ financing activities _50,106_ _44,509_ _11,469_ _10,703_
VIII. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents _79,486_ _32,640_ _18,194_ _7,849_
IX. Total assets 607,475 622,006 140,880 146,748
X. Non-current liabilities 23,298 22,604 5,403 5,333
XI. Current liabilities 139,648 166,424 32,386 39,264
XII. Equity attributable to shareholders of the Parent Company 455,433 441,348 105,620 104,126
XIII. Share capital 3,057 3,005 709 709
XIV. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XV. Earnings per share _in PLN/EUR_ 1.47 1.36 0.34 0.33
XVI. Book value per share _in PLN/EUR_ 21.32 20.66 4.94 4.87
XVII. 2.27 1.95 0.52 0.47
XVIII. 31.12.2015 31.12.2015
XIX. Total assets 717,577 168,386
XX. Non-current liabilities 20,353 4,776
XXI. Current liabilities 239,185 56,127
XXII. Shareholders' equity 466,766 109,531
XXIII. Share capital 3,021 709
ASSECO CENTRAL EUROPE, A.S. - SELECTED FINANCIAL DATA
XXIV. Sales revenues 127,530 161,782 29,191 38,904
XXV. Operating profit _loss_ 18,947 23,633 4,337 5,683
XXVI. Pre-tax profit _loss_ 42,015 48,908 9,617 11,761
XXVII. Net profit attributable to majority shareholder 37,677 43,273 8,624 10,406
XXVIII. Net cash provided by _used in_ operating activities _14,378_ _2,936_ _3,291_ _706_
XXIX. Net cash provided by _used in_ investing activities 11,368 13,590 2,602 3,268
XXX. Net cash provided by _used in_ financing activities _48,524_ _41,747_ _11,107_ _10,039_
XXXI. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents _51,534_ _31,093_ _11,796_ _7,477_
XXXII. Assets total 513,266 550,471 119,032 129,871
XXXIII. Current liabilities 32,806 73,514 7,608 17,344
XXXIV. Shareholders' equity to majority shareholder 480,460 476,957 111,424 112,527
XXXV. Share capital 3,057 3,005 709 709
XXXVI. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XXXVII. Earnings per share _in PLN/EUR_ 1.76 2.03 0.40 0.49
XXXVIII. Book value per share _in PLN/EUR_ 22.49 22.33 5.22 5.27
XXXIX. Declared or paid dividends per share _in PLN/EUR_ 2.24 1.99 0.52 0.47
XL. 31.12.2015 31.12.2015
XLI. Total assets 575,486 135,043
XLII. Current liabilities 90,071 21,136
XLIII. Shareholders' equity 485,415 113,907
XLIV. Share capital 3,021 709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm