pieniadz.pl

Asseco Slovakia a.s.
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

04-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie EUR
data przekazania: 2016-08-04
ASSECO CENTRAL EUROPE a.s.
_pełna nazwa emitenta_
ASSECO CENTRAL EUROPE Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
821-09 Bratislava
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trencianska 56/A
_ulica_ _numer_
+421 220 838 400 +421 220 838 444
_telefon_ _fax_
investor@asseco-ce.com www.asseco-ce.com
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Interim condensed consolidated financial statement
I. Sales revenues 330,124 236,096 75,362 57,109
II. Operating profit _loss_ 26,966 25,718 6,156 6,221
III. Pre-tax profit _loss_ 27,098 26,062 6,186 6,304
IV. Net profit for the reporting period attributable to Shareholders of the Parent Company 20,851 19,939 4,760 4,823
V. Net cash provided by _used in_ operating activities _762_ 455 _174_ 110
VI. Net cash provided by _used in_ investing activities _6,080_ 6,863 _1,388_ 1,660
VII. Net cash provided by _used in_ financing activities _50,192_ _44,086_ _11,458_ _10,664_
VIII. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents _57,034_ _36,768_ _13,020_ _8,894_
IX. Total assets 656,023 568,169 148,237 135,459
X. Non-current liabilities 22,566 4,735 5,099 1,129
XI. Current liabilities 188,849 129,922 42,673 30,975
XII. Equity attributable to shareholders of the Parent Company 455,247 440,924 102,869 105,122
XIII. Share capital 3,138 2,974 709 709
XIV. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XV. Earnings per share _in PLN/EUR_ 0.98 0.93 0.22 0.23
XVI. Book value per share _in PLN/EUR_ 21.31 20.64 4.82 4.92
XVII. 2.28 1.94 0.52 0.47
XVIII. 31 Dec 2015 31 Dec 2015
XIX. Total assets 716,985 168,247
XX. Non-current liabilities 19,884 4,666
XXI. Current liabilities 239,185 56,127
XXII. Equity attributable to shareholders of the Parent Company 466,643 109,502
XXIII. Share capital 3,021 709
Interim condensed financial statement
XXIV. Sales revenues 89,077 97,519 20,335 23,589
XXV. Operating profit _loss_ 13,374 17,405 3,053 4,210
XXVI. Pre-tax profit _loss_ 36,174 42,408 8,258 10,258
XXVII. Net profit for the period reported attributable to Shareholders of the parent company 33,152 38,220 7,568 9,245
XXVIII. Net cash provided by _used in_ operating activities _9,453_ _25,698_ _2,158_ _6,216_
XXIX. Net cash provided by _used in_ investing activities 19,533 33,623 4,459 8,133
XXX. Net cash provided by _used in_ financing activities _48,654_ _41,502_ _11,107_ _10,039_
XXXI. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents _38,575_ _33,577_ _8,806_ _8,122_
XXXII. Assets total 535,543 515,039 121,013 122,792
XXXIII. Non-current liabilities - - - -
XXXIV. Current liabilities 47,109 47,925 10,645 11,426
XXXV. Equity attributable to shareholders of the parent 488,434 467,114 110,368 111,366
XXXVI. Share capital 3,138 2,974 709 709
XXXVII. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XXXVIII. Earnings per share _in ZL/EUR_ 1.55 1.79 0.35 0.43
XXXIX. Book value per share _in ZL/EUR_ 22.87 21.87 5.17 5.21
XL. Declared or paid dividends per share _in ZL/EUR_ 2.30 1.55 0.52 0.37
XLI. 31 Dec 2015 31 Dec 2015
XLII. Total assets 575,486 135,043
XLIII. Non-current liabilities - -
XLIV. Current liabilities 90,071 21,136
XLV. Equity attributable to shareholders of the parent 485,415 113,907
XLVI. Share capital 3,021 709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-23

+ więcej
  • EUR euro 4,5772 -0,23%  -1,05gr
  • USD dolar 3,8665 -0,18%  -0,69gr
  • GBP funt 5,0608 -0,31%  -1,58gr
  • CHF frank 4,2732 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm