pieniadz.pl

Asseco Slovakia a.s.
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

29-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według IFRS
w walucie EUR
data przekazania: 2016-04-29
ASSECO CENTRAL EUROPE a. s.
_pełna nazwa emitenta_
ASSECO CENTRAL EUROPE Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
821-09 Bratislava
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trencianska 56/A
_ulica_ _numer_
+421 220 838 400 +421 220 838 444
_telefon_ _fax_
investor@asseco-ce.com www.asseco.com/ce
_e-mail_ _www_
. .
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
THE ASSECO CENTRAL EUROPE GROUP - SELECTED FINANCIAL DATA
I. Sales revenues 170,591 114,944 39,163 27,705
II. Operating profit _loss_ 13,808 13,733 3,170 3,310
III. Pre-tax profit _loss_ 13,948 14,081 3,202 3,394
IV. Net profit for the reporting period attributable to Shareholders of the Parent Company 10,145 10,775 2,329 2,597
V. Net cash provided by _used in_ operating activities 25,630 6,410 5,884 1,545
VI. Net cash provided by _used in_ investing activities _2,505_ _10,252_ _575_ _2,471_
VII. Net cash provided by _used in_ financing activities _1,342_ _2,564_ _308_ _618_
VIII. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents 21,783 _6,406_ 5,001 _1,544_
IX. Total assets 695,886 599,541 163,032 146,623
X. Non-current liabilities 21,496 4,972 5,036 1,216
XI. Current liabilities 254,008 180,043 59,509 44,031
XII. Equity attributable to shareholders of the Parent Company 429,785 420,828 100,690 102,917
XIII. Share capital 3,026 2,899 709 709
XIV. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XV. Earnings per share _in PLN/EUR_ 0.47 0.50 0.11 0.12
XVI. Book value per share _in PLN/EUR_ 20.12 19.70 4.71 4.82
XVII. 2.27 1.95 0.52 0.47
XVIII. 31.12.2015 31.12.2015
XIX. Total assets 716,985 168,247
XX. Non-current liabilities 19,884 4,666
XXI. Current liabilities 239,185 56,127
XXII. Shareholders' equity 466,643 109,502
XXIII. Share capital 3,021 709
ASSECO CENTRAL EUROPE - SELECTED FINANCIAL DATA
XXIV. Sales revenues 49,087 46,186 11,269 11,132
XXV. Operating profit _loss_ 7,658 9,252 1,758 2,230
XXVI. Pre-tax profit _loss_ 30,086 28,271 6,907 6,814
XXVII. Net profit attributable to majority shareholder 28,270 26,171 6,490 6,308
XXVIII. Net cash provided by _used in_ operating activities _6,094_ _20,881_ _1,399_ _5,033_
XXIX. Net cash provided by _used in_ investing activities 4,282 _2,381_ 983 _574_
XXX. Increase _decrease_ in cash and cash equivalents _1,812_ _23,263_ _416_ _5,607_
XXXI. Assets total 570,788 533,009 133,724 130,352
XXXII. Current liabilities 104,294 89,643 24,434 21,923
XXXIII. Shareholders' equity to majority shareholder 466,493 443,366 109,290 108,429
XXXIV. Share capital 3,026 2,899 709 709
XXXV. Number of shares _pcs._ 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
XXXVI. Earnings per share _in PLN/EUR_ 1.32 1.23 0.30 0.30
XXXVII. Book value per share _in PLN/EUR_ 21.84 20.76 5.12 5.08
XXXVIII. Declared or paid dividends per share _in PLN/EUR_ 2.22 1.92 0.52 0.47
XXXIX. 31 Dec 2015 31 Dec 2015
XL. Total assets 575,486 135,043
XLI. Current liabilities 90,071 21,136
XLII. Shareholders' equity 485,415 113,907
XLIII. Share capital 3,021 709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm