pieniadz.pl

Zawarcie umowy dystrybucyjnej przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V.

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucyjnej przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. _Emitent_ powziął w dniu 2 listopada 2016 roku informację o zawarciu przez spółkę portfelową funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. _JPIF_ tj. Manta Instruments Inc. z siedzibą w USA _Manta_ umowy dystrybucyjnej _Umowa_ z podmiotem działającym w obszarze dystrybucji urządzeń medycznych na rynku amerykańskim _Dystrybutor_. Umowa dotyczy prowadzenia przez Dystrybutora działalności marketingowej, promocyjnej oraz dystrybucji produkowanych przez Manta urządzeń służących do pomiaru wielkości, stężenia i rozkładu cząsteczek.
Na mocy Umowy Manta ustanowiła Dystrybutora wyłącznym dystrybutorem ww. produktów na terytorium Ameryki Północnej _w tym USA, Kanada_, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej oraz w państwach karaibskich. Emitent szacuje, że przychody Manta z tytułu realizacji kontraktu mogą osiągnąć wartość do kilkunastu milionów dolarów.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm