pieniadz.pl

Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Adiuvo Investments S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego odpowiednio Statut Spółki w dotychczasowej treści w całości, tj. od §1 do §23 oraz proponowaną nową treść Statut Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień, zgodną z projektem uchwały do punktu 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2016 r.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm