pieniadz.pl

ZUE SA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie _Spółka_, informuje, iż w dniu 20 października 2016 wpłynęła do Spółki informacja o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _Zamawiający_ oferty złożonej przez konsorcjum w składzie:
1_Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie _Lider_,
2_STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,
3_STRABAG Rail a.s z siedzibą w Ústí nad Labem-Střekov,
4_STRABAG Rail GmbH z siedzibą w Lauda- Königshofen,
5_STRABAG Általános Építő Kft. Z siedzibą w Budapeszcie,
6_ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, _dalej: Konsorcjum_,

jako najkorzystniejszej w przetargu na Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie _odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska_" _Przetarg_.

Emitent wyjaśnia, iż w dniu 5 października 2016 r. nastąpił wybór przez Zamawiającego oferty z najniższą ceną w Przetargu, w wyniku którego oferta złożona przez Konsorcjum zajęła 2 miejsce. Jednocześnie w dniu 20 października 2016 r. Spółka otrzymała informację o wykluczeniu z Przetargu oferty, która zajęła 1 miejsce, w wyniku czego oferta Konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w Przetargu.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 159,7 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 196,4 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze specyfikacją to nie dłużej niż 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym zgodnie z ofertą złożoną przez Konsorcjum zadanie zostanie wykonane w terminie 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią:

1_całkowita cena brutto – waga: 65%,
2_termin realizacji – waga: 25%,
3_okres gwarancji/okres rękojmi – waga: 10%.

W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do terminu realizacji i okresu gwarancji/rękojmi oferta złożona przez Konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm