pieniadz.pl

ZUE SA
Informacja o umowie z TUiR Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

19-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o umowie z TUiR Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 19 października 2016 r. została podpisana umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _Gwarant_ do maksymalnej wysokości 30 mln zł _Umowa_.

Termin obowiązywania Umowy został ustalony na 30 września 2017 r.

Na podstawie Umowy Gwarant będzie wydawał Spółce gwarancje kontraktowe _przetargowa, należytego wykonania umowy, właściwego usunięcia wad i usterek_ na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gwaranta wynikających z wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji stanowi 5 weksli "in blanco" wystawionych przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm