pieniadz.pl

Pani Teresa SA
Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o wycofanie z depozytu akcji Spółki.

17-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-17
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o wycofanie z depozytu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pani Teresa Medica S.A. _ Spółka_ informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016r. udzielającą zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela Spółki, na mocy której z dniem 22 marca 2016r. Spółka nie będzie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r., Spółka w dniu 17 marca 2016r. złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o ustanie uczestnictwa w typie Emitent oraz wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm