pieniadz.pl

Pani Teresa SA
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zezwalająca na przywrócenie akcjom Spółki Pani Teresa Medica S.A. formy dokumentu ( zniesienie dematerializacji akcji).

15-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-15
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zezwalająca na przywrócenie akcjom Spółki Pani Teresa Medica S.A. formy dokumentu _ zniesienie dematerializacji akcji_.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pani Teresa Medica S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2016r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, w której po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 10 lutego 2016r. przez Pani Teresa Medica S.A. o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu _ zniesienie dematerializacji akcji_, Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła, co następuje:
1. Zezwala się spółce Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela spółki Pani Teresa-Medica S.A. formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_;
2. Określa się termin zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 ww. ustawy – na dzień 22 marca 2016r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm