pieniadz.pl

Prochem SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prochem S.A.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prochem S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prochem S.A., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28 października 2016 r., odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Marka Garlińskiego, pełniącego funkcję Prezesa Rady Nadzorczej. Uchwała nie zawierała przyczyn odwołania.

Ponadto, Zarząd Prochem S.A., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28 października 2016 r., powołało do składu Rady Nadzorczej p. Marcina Pędzińskiego.

Zarząd Spółki nie otrzymał oświadczenia p. Marcina Pędzińskiego dotyczącego wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, zawierającego ocenę, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz oświadczenia czy p. Marcin Pędziński, uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Marcin Pędziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm