pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Prochem SA (PRM)

Pełna nazwa PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŁOPUSZAŃSKA 95 02-457 WARSZAWA
Telefon (022) 326-01-00; 326-01-15
Prezes Jarosław Stępniewski
Fax (022) 326-01-01
WWW www.prochem.com.pl
E-mail prochem@prochem.com.pl
ISIN PLPRCHM00014

Komunikaty spółki: Prochem SA (PRM)

2016-11-04 14:28 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.
2016-11-03 15:36 Uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorczej Prochem S.A.
2016-10-28 16:06 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prochem S.A.
2016-10-28 15:12 Uchwały podjęte na NWZA PROCHEM S.A. w dniu 28 października 2016 r.
2016-10-27 13:50 Sprzedaż spółki zależnej
2016-10-14 15:09 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prochem S.A.
2016-10-05 16:59 Zawiadomienie przez "POROZUMIENIE PHC" o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Prochem S.A.
2016-09-15 15:09 Zwołanie NWZA PROCHEM S.A.
2016-09-02 16:34 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prochem S.A.
2016-08-31 21:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-29 15:19 Wzrost kosztów realizacji kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłoczy.
2016-06-28 14:08 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2016-06-17 16:30 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.
2016-06-11 19:08 Powołanie członków Rady Nadzorczej Prochem S.A.
2016-06-11 18:35 Odwołanie członków Rady Nadzorczej Prochem S.A.
2016-06-11 17:56 Informacje dotyczące dywidendy wypłacanej przez Prochem S.A. w dniu 15 lipca 2016 r.
2016-06-11 17:20 Uchwały podjęte na XXXV WZA PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016 r.
2016-06-10 13:33 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016
2016-06-09 14:18 Zgłoszenie Kandydatur na Członka Rady Nadzorczej Prochem S.A.
2016-05-20 13:19 Zmiana porządku obrad ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016, o którym Emitent informował raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 10 maja 2016r.
2016-05-16 17:20 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 18:48 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PROCHEM S.A. w roku 2015
2016-05-10 15:53 Zwołanie ZWZ PROCHEM S.A.
2016-04-29 18:10 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 18:01 Raport roczny R 2015
2016-04-28 16:05 Rekomendacja Zarządu Spółki Prochem S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015
2016-03-24 06:50 Korekta raportu nr 1/2016 - rozszerzenie treści raportu o informację o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne.
2016-02-29 08:21 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-01-18 11:04 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku w Prochem S.A.
2016-01-08 13:35 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji spółki Prochem S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm