pieniadz.pl

Kopex SA
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 94 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. _Emitent, Spółka_, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 indeks 1 w związku z art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, _I piętro, sala audiowizualna nr 100 A_, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4_ Przyjęcie porządku obrad,
5_ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki,
6_ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji,
7_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych, treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu KOPEX S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm