pieniadz.pl

Kopex SA
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. (Spółka Przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP.

31-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-31
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. _Spółka Przejmująca_ z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O. _Spółki Przejmowane_.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782 _dalej: Spółka Przejmująca lub KOPEX S.A._, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z :

1_ KOPEX MACHINERY S.A. z siedzibą w Zabrzu _41-800_ przy ul. 3 Maja 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066425, REGON: 271134897, NIP: 6480001817, kapitał zakładowy 3 580 581,84 zł, opłacony w całości;

2_ ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O. z siedzibą w Zabrzu
_41-800_ przy ul. 3 Maja 89, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275774, REGON: 140878872, NIP: 5213427185, kapitał zakładowy 34 137 000,00 zł;

3_ FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach _42-600_ przy ul. Hutniczej 5-9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019280, REGON: 000022378, NIP: 6450000090, kapitał zakładowy 62 635 200,00 zł, opłacony w całości;

4_ KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA SP. Z O.O. z siedzibą w Zabrzu _41-800_ przy ul. 3 Maja 91, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000198853, REGON: 276788379, NIP: 6480004342, kapitał zakładowy 9 218 500,00 zł

na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym na podstawie art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kopex.com.pl, nieprzerwanie począwszy od dnia 14.10.2016 r., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu. Ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały i akcje Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, w ramach której nie zostają sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, a Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu do dnia podjęcia uchwały o połączeniu - mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Katowicach, ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice, w godzinach od 12.00 do 14.00, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm