pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Indykpol SA (IND)

Pełna nazwa INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JESIENNA 3 10-370 OLSZTYN
Telefon (089) 526-22-22; 526-22-00; 526-24-00
Prezes Piotr Kulikowski
Fax (089) 526-22-23
WWW www.indykpol.com.pl
E-mail sekretariat@indykpol.pl
ISIN PLINDKP00013

Komunikaty spółki: Indykpol SA (IND)

2016-10-07 11:50 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-10-04 11:39 Powiadomienie o transakcjach
2016-09-28 11:26 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-23 10:19 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-09-20 11:18 Zawiadomienie o transakcjach
2016-09-15 12:35 Zawiadomienie o transakcjach
2016-09-12 11:01 Zawiadomienie o transakcjach
2016-09-07 12:42 Powiadomienie o transakacjach
2016-08-31 21:56 PSr
2016-08-30 17:46 Korekta raportu nr30/2016 z dnia 15 lipca 2016r. Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku
2016-07-15 15:14 Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku
2016-07-01 23:22 Zawarcie transakcji forward
2016-07-01 14:54 Transakcje na akcjach Spółki
2016-06-09 18:57 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta
2016-06-08 11:53 Transakcje na akcjach
2016-06-07 17:10 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A.
2016-06-07 17:08 Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej
2016-06-07 17:06 Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 7 czerwca b.r.
2016-06-07 17:04 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-07 17:01 Powołanie Zarządu Spółki
2016-06-07 16:59 Uchwała ws. wypłaty dywidendy podjęta przez WZA Indykpol S.A.
2016-06-07 16:56 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta
2016-06-01 13:06 Transakcje na akcjach
2016-05-13 20:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-11 11:10 Projekty uchwał na ZWZA
2016-05-11 10:51 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki
2016-05-06 12:16 Informacja o awarii w zakładzie w Olsztynie
2016-04-29 10:28 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-04-28 17:03 Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
2016-04-25 12:39 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm