pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Inter Groclin Auto SA (GCN)

Pełna nazwa GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SŁOWIAŃSKA 4 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
Telefon (61) 628 71 10
Prezes André Gerstner
Fax (61) 4445757
WWW www.groclin.com.pl
E-mail office@groclin.com
ISIN PLINTGR00013

Komunikaty spółki: Inter Groclin Auto SA (GCN)

2016-11-03 13:48 Korekta raportu bieżącego numer 28/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-11-03 13:46 Korekta raportu bieżącego nr 27/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-11-03 13:45 Korekta raportu bieżącego nr 26/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-11-03 13:42 Korekta raportu bieżącego numer 25/2016 Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-11-03 13:40 Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A
2016-11-03 13:38 Korekta raportu bieżącego numer 22/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-10-18 14:01 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-10-14 11:17 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-09-28 16:37 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-09-27 16:37 Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-09-23 15:06 Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce
2016-09-20 08:51 Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.
2016-09-20 08:50 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
2016-08-31 18:30 PSr
2016-08-08 14:57 Korekta raportu bieżącego nr 21/2016. Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.
2016-07-20 13:59 Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.
2016-07-01 17:14 Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A..
2016-07-01 17:06 Zawarcie znaczącej Umowy. Umowa pożyczki ze spółką zależną.
2016-06-28 14:39 Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym
2016-06-16 12:51 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.
2016-06-16 12:47 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.
2016-06-16 12:43 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.
2016-06-07 16:21 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-25 13:48 Korekta raportu bieżącego nr 13/2016. Korekta projektu Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna. Zmiana dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
2016-05-20 12:01 Korekta raportu bieżącego nr 9/2016
2016-05-20 11:58 Korekta raportu bieżącego nr 5/2016
2016-05-19 19:32 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
2016-05-19 19:29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
2016-05-16 17:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 14:12 Zawarcie istotnej umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm