pieniadz.pl

Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta – STARHEDGE S.A.

22-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta – STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE S.A. (poprzednia nazwa Global Energy S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawierającego, potwierdzenie dokonania rejestracji zamian treści Statutu Spółki, w tym nazwy firmy Spółki na STARHEDGE S.A., powołania członków władz w osobach i na stanowiska:
1. Moshe Hayman – Wiceprezes Zarządu
2. Dariusz Wojdyga – członek Rady Nadzorczej
3. Mike Carlin – członek Rady Nadzorczej
4. Patak Kumarasinghe – członek Rady Nadzorczej

a ponadto adresów strony internetowej oraz poczty elektronicznej na:
1. www.starhedge.pl
2. biuro@starhedge.pl

Zarząd podkreśla, że poinformuje odrębnym raportem o uruchomieniu nowej strony internetowej Spółki pod ww. adresem na której będzie znajdowała się m.in. nowa treść tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wszelkie dane i informacje dotyczące Spółki i jej działalności.Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm