pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GLOBALNGR (GLE)

Pełna nazwa STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PANKIEWICZA 3 00-696 WARSZAWA
Telefon (22) 497 19 62
Prezes
Fax (22) 4971963
WWW www.starhedge.pl
E-mail biuro@starhedge.pl

Komunikaty spółki: GLOBALNGR (GLE)

2014-07-25 23:16 Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej dotyczące zmiany stanu posiadania akcji własnych przez Emitenta powyżej progu 5 procent udziału w kapitale Spółki
2014-07-22 21:35 Informacja o podjętych uchwałach w dniu 21 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Emitenta
2014-07-22 21:21 Postanowienie Sądu o zamianie Statutu, Nazwy oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta – STARHEDGE S.A.
2014-07-16 19:55 Nabycie akcji Emitenta w ramach zdefiniowanego zakupu akcji własnych uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 lipca 2014 roku wraz z kontynuacją programu skupu akcji własnych i jednoczesnym zakończeniem „zdefiniowanego zakupu”
2014-07-15 17:19 Udzielenie odpowiedzi na złożony podczas ZWZ wniosek akcjonariusza dot. publikacji informacji dotyczącej rozliczenia zbycia aktywów znaczącej wartości – udziałów w projekcie farmy wiatrowej
2014-07-15 17:08 Nabycie akcji Emitenta w ramach zdefiniowanego zakupu akcji własnych uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 lipca 2014 roku oraz jednoczesna kontynuacja programu skupu akcji własnych
2014-07-14 21:56 Informacja o podjętych uchwałach w dniu 14 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
2014-07-14 21:41 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniach 8 i 14 lipca 2014 roku na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STARHEDGE S.A.
2014-07-10 20:45 Korekta raportu ESPI Nr 65/2014 - zmiana nazwy firmy Spółki.
2014-07-09 21:34 Informacja o podjętych uchwałach w dniu 8 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
2014-07-09 21:20 Zmiana nazwy firmy Spółki.
2014-06-17 21:13 Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku
2014-06-17 20:53 Żądanie akcjonariusza Family Fund Sp. z o.o. S.K.A w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-13 16:27 Oświadczenie Zarządu - odpowiedź na zapytania akcjonariuszy związane ze spadkiem kursu akcji, dywidendą oraz innymi sprawami dotyczącymi bieżącej sytuacji w Spółce
2014-06-11 22:30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-02 19:07 Korekta podpisu osoby reprezentującej Spółkę w raporcie bieżącym nr 60/2014 w sprawie nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
2014-05-31 22:27 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
2014-05-27 09:20 Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiadania poniżej 5% w głosach na WZA Global Energy S.A.
2014-05-26 23:31 Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiadania poniżej 10% w głosach na WZA Global Energy S.A.
2014-05-22 22:34 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Global Energy S.A.
2014-05-22 22:21 Odwołanie Prezesa Zarządu Global Energy S.A.
2014-05-15 22:51 Raport kwartalny SA-Q 1/2014
2014-05-14 11:19 Zawiadomienie zgodnie z Art.69 Ustawy o ofercie – zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA GLOBAL ENERGY S.A.
2014-05-09 19:26 Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku – przesunięcie terminu
2014-05-03 23:48 Zawiadomienie zgodnie z Art.69 Ustawy o ofercie – zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA GLOBAL ENERGY S.A.
2014-04-30 22:01 Powołanie Prezesa Zarządu Global Energy S.A.
2014-04-30 21:54 Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiadania powyżej 10% w głosach na WZA Global Energy S.A.
2014-04-29 23:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniach 22 i 25 kwietnia 2014 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Global Energy S.A.
2014-04-29 15:19 Korekta raportu bieżącego nr 48/2014 dotyczącego uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji deweloperskiej w Sofii w Bułgarii
2014-04-29 11:14 Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji deweloperskiej w Sofii w Bułgarii

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm