pieniadz.pl

Ergis-Eurofilms SA
Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki w tym zmiana nazwy Spółki

04-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS - EUROFILMS S.A.
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki w tym zmiana nazwy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałami nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2014 roku.

Na podstawie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienił się artykuł 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe postanowienia art. 1 Statutu Spółki:

"Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A."

nowe brzmienie art. 1:

"Spółka działa pod firmą ERGIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS S.A."

Jednocześnie spółka wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych o zmianę nazwy skróconej na EGS.

Na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienił się art.6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób że po punkcie 24) dodano przecinek i punkty 25) do 29) w następującym brzmieniu:

"25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z." Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm