pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Ergis-Eurofilms SA (EEF)

Pełna nazwa ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 16 00-349 WARSZAWA
Telefon (22) 828 04 10 do 13
Prezes Tadeusz Nowicki
Fax (022) 828-04-14
WWW www.ergis-eurofilms.eu
E-mail mail@ergis-eurofilms.eu
ISIN PLEUFLM00017

Komunikaty spółki: Ergis-Eurofilms SA (EEF)

2014-07-07 18:43 Zmiana oznaczenia akcji
2014-07-07 18:02 Umowa znacząca - złożenie kolejnych zamówień.
2014-07-04 20:14 Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki w tym zmiana nazwy Spółki
2014-06-10 08:19 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 5 czerwca 2014 roku.
2014-06-06 07:09 Wybór audytora do badania sprawozdań za 2014 rok.
2014-06-06 07:04 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
2014-06-06 06:59 Zmiana w Statucie Spółki
2014-06-05 22:54 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. – powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej na nową kadencję
2014-06-05 22:37 Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 5 czerwca 2014 roku.
2014-05-15 08:21 QSr
2014-05-07 22:55 Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia
2014-05-07 22:47 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. zwołane na dzień 5 czerwca 2014 roku na godz. 12.00.
2014-05-07 22:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2014 roku na godz. 12.00.
2014-04-24 17:46 Podjęcie uchwał w sprawie Polityki Dywidendy
2014-04-24 15:26 RS
2014-04-24 15:07 R
2014-04-15 18:33 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok
2014-03-12 19:54 Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.
2014-02-24 19:39 Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A.
2014-02-20 08:17 QSr
2014-01-30 21:37 Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2014-01-23 17:36 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2014-01-23 17:26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
2014-01-15 17:10 Podpisanie umów kredytowych z mBankiem S.A.
2013-12-16 18:36 Zawiadomienie o zawarciu transakcji kupna akcji Spółki i zwiększeniu procentowego udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.
2013-12-05 20:02 Informacja o docelowej strukturze Finergis
2013-12-05 19:51 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.
2013-12-03 12:12 Wykup obligacji.
2013-11-13 08:43 Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. – podpisanie umów kredytowych.
2013-11-13 08:31 QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm