pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EKOEXPORT (EEX)

Pełna nazwa EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRAŻACKA 81 43-382 BIELSKO-BIAŁA
Telefon (033) 81-96-288
Prezes Jacek Dziedzic
Fax (033) 81-96-287
WWW www.ekoexport.pl
E-mail info@ekoexport.pl
ISIN PLEKEP000019

Komunikaty spółki: EKOEXPORT (EEX)

2016-10-12 09:03 Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów
2016-10-03 09:04 Wstępne przychody za III kwartały 2016 r.
2016-09-29 09:03 Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.
2016-09-22 09:07 Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.
2016-09-19 09:05 Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.
2016-09-02 20:09 Raport półroczny SA-P 2016
2016-09-02 20:02 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016 roku.
2016-09-01 12:25 Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
2016-08-31 22:44 Raport półroczny SA-P 2016
2016-07-11 14:16 Wybór biegłego rewidenta.
2016-07-07 15:11 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L Spółki EKO EXPORT S.A.
2016-07-07 09:05 Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.
2016-07-05 09:42 Podpisanie Memorandum (Listu intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazachstan).
2016-07-01 11:12 Wstępne przychody za I półrocze 2016r.
2016-06-29 13:24 Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2016-06-29 09:37 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2016r.
2016-06-28 15:30 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.
2016-06-16 09:31 Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. „Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.
2016-06-08 09:02 Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016r.
2016-05-30 15:40 Zwołanie Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.
2016-05-30 15:22 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
2016-05-13 08:15 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-04-29 18:05 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-28 09:12 Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.
2016-04-08 20:41 Informacja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu
2016-04-01 20:00 Umowa objęcia akcji serii L.
2016-04-01 19:54 Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pob
2016-04-01 19:47 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
2016-03-31 09:05 Wstępne przychody za I kwartał 2016r.
2016-03-15 09:25 Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm