pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Colian SA (COL)

Pełna nazwa COLIAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZDROJOWA 1 62-860 OPATÓWEK
Telefon (062) 590 33 00; 590 33 14
Prezes Jan Kolański
Fax (062) 590 33 29
WWW www.colian.pl
E-mail opatowek@colian.pl

Komunikaty spółki: Colian SA (COL)

2016-07-07 14:54 Ujawnienie stanu posiadania
2016-06-30 12:00 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016 r.
2016-06-28 15:34 Informacja o wyborze biegłego rewidenta.
2016-06-28 15:01 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28.06.2016 r.
2016-06-17 15:11 Ujawnienie opóźnionej informacji na temat znaczącej umowy
2016-06-06 14:27 Zawieszenie skupu akcji własnych
2016-06-02 22:51 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-06-02 22:18 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-24 12:26 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-05-16 19:39 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-05-11 13:42 Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji własnych
2016-05-11 13:39 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-04-29 12:59 Rozpoczęcie II Etapu Programu Nabywania Akcji Własnych
2016-04-28 15:53 Informacje poufne – nabycie udziałów spółce zagranicznej
2016-03-21 23:01 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-01-29 15:45 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych i zakończeniu I etapu nabywania akcji własnych.
2016-01-29 10:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-25 10:36 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-01-22 13:28 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-01-21 12:55 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-01-20 08:51 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-01-18 10:20 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2016-01-08 13:40 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-29 16:08 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-29 16:04 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-22 19:03 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-22 18:59 Zamiar połączenia podmiotu zależnego od emitenta z innym podmiotem zależnym od emitenta
2015-12-10 14:33 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-07 10:35 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
2015-12-03 10:03 Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach I Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm