pieniadz.pl

Colian SA
Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. informuje, że w dniu 25 października 2016 r. otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 25 października 2016 r. Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 29 kwietnia 2016 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył łącznie na własny rachunek 2.050 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł.
Średnia cena zakupu wynosi 3,28 zł.
Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 25 października 2016 r. Spółka będzie właścicielem 9.676.466 szt. akcji, co stanowi 5,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 9.676.466 głosów, co stanowi 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm