pieniadz.pl

Colian SA
Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. informuje, że w dniu 21 października 2016 r. otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 21 października 2016 r. Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 29 kwietnia 2016 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył łącznie na własny rachunek 3.700 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł.
Średnia cena zakupu wynosi 3,28 zł.
Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 21 października 2016 r. Spółka będzie właścicielem 9.672.557 szt. akcji, co stanowi 5,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 9.672.557 głosów, co stanowi 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm