pieniadz.pl

Colian SA
Korekta raportu półrocznego

31-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-31
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Korekta raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. informuje, że dokonał korekty raportu półrocznego opublikowanego 31.08.2016 r. poprzez dodanie do niego:
1. raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Colian Holding S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Colian Holding S.A.;
2. oświadczeń zarządu Colian Holding S.A., o których mowa w § 91 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 89 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z brzmieniem § 90 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm