pieniadz.pl

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM

13-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-13
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej zależnej od Emitenta spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach (KKSM), na którym podjęta została uchwała o powołaniu Pana Mariusza Romana na stanowisko Członka Zarządu KKSM z dniem następującym po dniu złożenia przez niego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej KKSM. Ponadto w tym samym dniu Pan Mariusz Roman złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KKSM, bez podania przyczyn.

Pan Mariusz Roman pełni obecnie w spółce Emitenta funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm