pieniadz.pl

Zastal SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Zastal SA działając na podstawie uprawnienia wynikającego za Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybrano firmę UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie _31-523_ przy ulicy Moniuszki 50, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z firmą UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będzie zawarta na okres przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zastal SA i Grupy Kapitałowej Zastal za I półrocze 2016 roku i rok obrachunkowy 2016.

W przeszłości Spółka korzystała z usług wyżej wymienionej firmy w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych Zastal SA i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Zastal.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm