pieniadz.pl

Tell SA
Aneks do umowy inwestycyjnej i porozumienie o przystąpieniu do umowy inwestycyjnej.

10-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-10
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Aneks do umowy inwestycyjnej i porozumienie o przystąpieniu do umowy inwestycyjnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 205 roku powziął informację o zawarciu w dniu 7 grudnia 2015 r. aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej przez emitenta z OEX Spółka Akcyjna (obecnie Grupa Archidoc Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej Inwestor) wraz z porozumieniem o przystąpieniu do tej umowy przez dziewięciu akcjonariuszy Inwestora (dalej Akcjonariusze Przystępujący) w związku z planowaną restrukturyzacją w ramach grupy kapitałowej Inwestora, mającą polegać na nabyciu wszystkich akcji emitenta należących aktualnie do Inwestora przez Akcjonariuszy Przystępujących.
W odniesieniu do tych transakcji emitent i Inwestor uchylili obowiązywanie przewidzianych w umowie inwestycyjnej zapisów dotyczących zobowiązania Inwestora do niezbywania i nieobciążania akcji emitenta w okresie 18 miesięcy od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, a emitent wyraził zgodę na dokonanie transakcji planowanych przez Inwestora i Akcjonariuszy Przystępujących. Jednocześnie, w ramach zawartego aneksu i porozumienia jego strony postanowiły o rozszerzeniu na Akcjonariuszy Przystępujących, począwszy od chwili nabycia przez nich akcji emitenta, obowiązywania postanowień umowy inwestycyjnej odnoszących się do opisanego wyżej zobowiązania do niezbywania i nieobciążania akcji emitenta, w tym dotyczących kary umownej za naruszenie tego zobowiązania.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm