pieniadz.pl

PKN Orlen SA
Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 250 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. _"PKN ORLEN S.A.", "Emitent"_ informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 27 października 2016 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Ship-Service S.A. _"Ship-Service S.A."_, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz.U. z 2015 r., poz. 238._, w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Ship-Service S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1317 101116 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 27 października 2016 roku
- Data wykupu: 10 listopada 2016 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 935,50 PLN.

PKN ORLEN posiada 60,9% akcji w kapitale zakładowym Ship-Service S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm