pieniadz.pl

Pepees SA
Powołanie Członka Zarządu Spółki

14-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-14
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PEPEES S.A. _Emitent_ informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 października 2016r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PEPEES S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Tomasza Rogalę, który rozpocznie pełnienie funkcji z dniem 1 grudnia 2016 r.
Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie _SGGW AR_ i uzyskał tytuł mgr inż. SGGW AR. Ukończył Kurs Samodzielnego Księgowego w Instytucie Rachunkowości i Podatków w Warszawie w 2006 r.
Pełnił dotychczas kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach handlowych i związanych z branżą nieruchomości, był ponadto członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej:
2009-2016 BBI Development – kierownik działu sprzedaży
2007-2009 Juvenes Sp. z o.o. Warszawa – specjalista ds. nieruchomości
1996-2007 Delta Lab Sp. z o.o. Warszawa – kierownik biura
1995-1995 Misoni TH Sp. z o.o. Warszawa – specjalista ds. handlu zagranicznego
1994-1995 Hotele Mazurskie S.A. Warszawa – specjalista działu organizacji i zarządzania
1992-1994 Volta PW Warszawa – pracownik biura
1991-1992 Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Ochrony Środowiska.
Pan Tomasz Rogala oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widnieje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna:
Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm