pieniadz.pl

Mediatel SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

30-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w załączniku do niniejszego raportu, przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku _"ZWZ Spółki"_.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ZWZ Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały przewidzianej przez pkt 8 ogłoszonego porządku obrad ZWZ Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._. § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn.: Dz. U. 2014, Nr 133 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-14

+ więcej
  • EUR euro 4,3988 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,7227 +0,14%  +0,51gr
  • GBP funt 4,8692 +0,08%  +0,40gr
  • CHF frank 4,0906 +0,05%  +0,19gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm