pieniadz.pl

Krakchemia SA
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w dniu
24 października 2016 r. złożyła wobec Alma Market S.A. z siedzibą
w Krakowie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości zawartej dnia 25 września 2015r. i zmienionej aneksem z dnia 29 lutego 2016r. _dalej "Umowa"_, dotyczącej prawa użytkowania wieczystego, działki gruntu numer 930/10, położonej w Krakowie oraz prawa odrębnej własności budynku, znajdującego się na przedmiotowej działce gruntu na podstawie art. 2 ust. 2 Umowy.
W związku z odstąpieniem od Umowy, Spółka działając na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 4 Umowy wezwała Alma Market SA do zwrotu kwoty 10.000 tys. PLN uiszczonej tytułem zaliczki wraz z odsetkami umownymi, w terminie przewidzianym w Umowie.
O Umowie Spółka informowała raportami bieżącymi nr 13/2015 z dnia 25.09.2015r. oraz nr 3/2016 z dnia 1.03.2016.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm