pieniadz.pl

Przekroczenie progu znaczącej umowy

22-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA
Temat
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z podmiotem zależnym, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 8 377 580 zł tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 5 000 000 zł zawarta w dniu 21 grudnia 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Pożyczkodawcą, a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie jako Pożyczkobiorcą, z terminem spłaty do dnia 10 grudnia 2016r.
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm