pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Umowy kredytowe

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Umowy kredytowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

W dniu 22 lipca 2016 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 3-letnią umowę kredytową, w ramach której Bank udostępni Spółce następujące limity kredytowe:
- 100 000 tys. złotych w okresie od 22 lipca 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku
- 200 000 tys. złotych w okresie od 1 grudnia 2016 roku do dnia 19 lipca 2019 roku.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie dostępnego obecnie limitu kredytowego do wysokości 100 000 tys. złotych w ramach umowy kredytowej z dnia 28 listopada 2013 roku z terminem obowiązywania do dnia 30 listopada 2016 roku.

Jednocześnie w dniu 22 lipca 2016 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28 kwietnia 2016 roku podwyższający kwotę dostępnego limitu kredytowego z 60 000 tys. złotych do 100 000 tys. złotych z terminem obowiązywania do dnia 27 kwietnia 2017 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Powyższe umowy kredytowe z Bankiem Handlowym w Warszawie SA wraz z umową kredytową podpisaną z Bankiem Pekao SA w dniu 18 lipca 2016 roku _raport bieżący nr 19/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku_ łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec SA. i w związku ze znaczeniem tego finansowania dla Grupy Żywiec oraz łączną wartością tych umów kredytowych, ich zawarcie zostało uznane za informację poufną.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm