pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

01-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 4) i par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") z dnia 23 lipca 2015 r. nr 28/2015 dotyczącego zawarcia przez Spółkę, podmiot zależny Spółki Distribev Holding sp. z o.o. ("Distribev Holding") oraz Orbico D.O.O. ("Orbico") przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Distribev sp. z o.o. ("Distribev"), będącej podmiotem zależnym Spółki, ("Umowa Przedwstępna") oraz raportów bieżących z dnia 3 września 2015 r. nr 30/2015 oraz z dnia 12 stycznia 2016 r. nr 1/2016, dotyczących spełnienia się warunków zawieszających określonych w Umowie Przedwstępnej, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 1 lutego 2016 r. Distribev Holding oraz Orbico zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów Distribev, na podstawie której Orbico nabyło 23,200 udziałów Distribev, reprezentujących 80% kapitału zakładowego Distribev oraz uprawniających do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Distribev za cenę wynoszącą PLN 96 milionów, która poddana będzie mechanizmowi korekty ceny. Po zawarciu umowy sprzedaży Spółka i Distribev Holding posiadają łącznie pozostałe 20% udziałów w Distribev.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm