pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

27-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

W dniu 27 stycznia 2016 r. osoba zarządzająca w Grupie Żywiec S.A., na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowała Zarząd Grupy Żywiec S.A., że w dniu 4 grudnia 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 27 akcji Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") w cenie jednostkowej wynoszącej 381,00 zł, oraz, że w dniu 7 grudnia 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 4 akcji Spółki w cenie jednostkowej wynoszącej 381,00 zł, oraz, że w dniu 7 grudnia 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 14 akcji Spółki w cenie jednostkowej wynoszącej 381,00 zł.
Łączny wolumen zakupionych akcji Spółki w dniu 4 grudnia 2015 r. wyniósł 27 sztuk, łączny wolumen zakupionych akcji Spółki w dniu 7 grudnia 2015 r. wyniósł 18 sztuk. Wartość sumaryczna transakcji nie przekroczyła równowartości 5000 Euro.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm