pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Spełnienie warunku zawieszającego umowy wstępnej

12-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-12
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego umowy wstępnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 4) i par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (“Spółka"), informuje:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki z dnia 23 lipca 2015 r. nr 28/2015, w dniu 11 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowego dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym Spółki, tj. Distribev sp. z o.o. (“Distribev"), o kwotę 36.500.000 PLN, co oznacza, że został‚ spełniony ostatni z warunków zawieszających zawartej przez Spókę, jej podmiot zależny - Distribev Holding Spółka z o.o. (“Distribev Holding") oraz Orbico D.O.O. (“Orbico") wstępnej umowy sprzedaży udziałów w Distribev z dnia 23 lipca 2015 r. (“Umowa"). Zgodnie z Umową, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających w niej przewidzianych, Orbico nabędzie udziały stanowiące 80% kapitału zakładowego Distribev w chwili realizacji sprzedaży (“Udziały Sprzedawane"). Strony Umowy przewidują, że do nabycia Udziałów Sprzedawanych dojdzie w dniu 1 lutego 2016 r. W wyniku nabycia Udziałów Sprzedawanych Orbico będzie w posiadaniu 80% udziałów w Distribev, zaś Spółka i Distribev Holding będą posiadać łącznie pozostałe 20% udziałów w Distribev.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm