pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

15-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

W dniu 15 grudnia 2015 r. osoba zarządzająca w Grupie Żywiec S.A., na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowała Zarząd Grupy Żywiec S.A., że w dniu 30 października 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu: 7 akcji Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 415,00 zł, 5 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 414,90 zł, 3 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 410,00 zł, oraz, że w dniu 10 grudnia 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 15 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 384,00 zł, oraz, że w dniu 11 grudnia 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 36 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 384,00 zł.
Łączny wolumen zakupionych akcji Spółki w dniu 30 października 2015 r. wyniósł 15 sztuk, łączny wolumen zakupionych akcji Spółki w dniu 10 grudnia 2015 r. wyniósł 15 sztuk, zaś łączny wolumen zakupionych akcji Spółki w dniu 11 grudnia 2015 r. wyniósł 36 sztuk. Wartość sumaryczna transakcji przekroczyła równowartość 5000 Euro.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm