pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZPUE SA (PUE)

Pełna nazwa ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JĘDRZEJOWSKA 79C 29-100 WŁOSZCZOWA
Telefon (041) 388-10-00; 388-11-71; 388-10-02
Prezes Janusz Petrykowski
Fax (41) 3881001
WWW www.zpue.pl
E-mail inwestor@zpue.pl
ISIN PLZPUE000012

Komunikaty spółki: ZPUE SA (PUE)

2016-10-13 15:06 Zawarcie umowy kredytowej
2016-10-11 15:29 Zawarcie umowy kredytowej
2016-10-03 16:23 Udzielenie prokury
2016-09-30 16:24 Informacja o odwołaniu prokur
2016-09-30 16:15 Rejestracja połączeń Emitenta ze spółkami zależnymi
2016-09-29 10:46 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-09-23 11:20 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
2016-09-20 13:32 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
2016-09-19 16:59 Informacja dotycząca nabycia akcji własnych
2016-08-31 17:18 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-25 14:13 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
2016-06-27 15:30 Zmiana warunków znaczącej umowy
2016-06-27 15:25 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
2016-06-01 15:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA
2016-05-30 17:23 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-30 17:19 Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
2016-05-30 17:14 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
2016-05-24 15:03 Stanowisko Zarządu ZPUE S.A. odnośnie planowanego połączenia spółki ZPUE S.A. ze spółką ZPUE Silesia sp. z o.o.
2016-05-24 14:56 Stanowisko Zarządu ZPUE S.A. odnośnie planowanego połączenia spółki ZPUE S.A. ze spółką ZPUE Holding sp. z o.o.
2016-05-23 15:12 Zmiana warunków znaczącej umowy
2016-05-19 14:53 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o., drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.
2016-05-18 15:25 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
2016-05-16 08:06 QSr
2016-04-29 14:48 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o., pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o., ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów
2016-04-13 12:45 Rezygnacja Członka Zarządu
2016-04-04 12:55 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2016-03-24 14:58 Przyjęcie strategii na lata 2016 - 2020
2016-03-21 18:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 18:20 Raport roczny R 2015
2016-01-29 15:30 Podpisanie planu połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm