pieniadz.pl

ZPUE SA
Zawarcie umowy kredytowej

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie _dalej "Emitent"_ informuje, iż w dniu 13 października 2016 r. Emitent oraz powiązana z Emitentem spółka Stolbud Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie _dalej "Spółka"_ zawarły umowę o kredyt parasolowy _dalej "Umowa kredytowa"_ z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_.
Przedmiotem Umowy kredytowej jest przyznanie Emitentowi i Spółce globalnego limitu w kwocie 20 000 000,00 PLN na okres od 13 października 2016 r. do 12 października 2017 r., z przeznaczeniem na finansowanie bieżących działalności. W ramach globalnego limitu Bank udziela Emitentowi oraz Spółce określonych limitów kredytowych, w obrębie których udostępnia poszczególne sublimity produktowe, tj.: kredyt w rachunku bieżącym i kredyt rewolwingowy dla Emitenta w kwocie do 20 000 000,00 PLN każdy oraz kredyt rewolwingowy dla Spółki w kwocie do 10 000 000,00 PLN. Ponadto w ramach limitu kredytowego zostanie udostępniona Emitentowi linia na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 000,00 PLN. Łączna kwota z tytułu: uruchamianych na podstawie Umowy kredytowej środków z kredytów, udzielonych w ramach linii gwarancji bankowych, regwarancji oraz otwartych akredytyw stand-by, nie może przekroczyć określonej powyżej kwoty globalnego limitu. Zgodnie z warunkami Umowy kredytowej Emitent i Spółka odpowiadają względem Banku solidarnie, bezwarunkowo i nieodnawialnie, do wysokości łącznej kwoty stanowiącej sumę ich limitów kredytowych, powiększonej o należności uboczne. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej, Emitent i Spółka zobowiązują się złożyć oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 32 000 000,00 PLN w przypadku Emitenta oraz do kwoty 16 000 000,00 PLN w przypadku Spółki.
Pozostałe warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm